OP LZZ projekt

Název projektu: Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců AGILE spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00674

 

Dnem 1.8.2009 jsme zahájili realizaci projektu na vzdělávání našich zaměstnanců s názvem „Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců AGILE spol. s r.o.“

 

Cílem vzdělávacího projektu je zvýšení adaptability, kvalifikace a růst profesního a osobního potenciálu zaměstnanců společnosti AGILE spol. s r.o.

 

Postup realizace

 • 6. 10. 2010 - vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb
 • 16.3.2010 vyhlášení výběrového řízení na dodavatele doplňkových služeb

 

V rámci projektu byla proškolena témata zabývající se vedením lidí, strategií firmy, implementací změn, motivací v týmech, týmovou spoluprací, komunikací v obtížných situacích, firemní kulturou, asertivitou a počítačovými dovednostmi. Průběžně probíhá kurz anglického jazyka. S velmi pozitivním ohlasem se setkaly především kurzy zlepšující počítačové dovednosti, kurz anglického jazyka a v neposlední řadě kurz týmové spolupráce, který proběhl formou populárního teambuildingu.

V plánu na další období je do května 2012 proškolit zbývající kurzy a školení.

 

 

Oficiální webové stránky ESF: www.esfcr.cz

text

AGILE spol. s r.o.

 • Stavby technické a občanské vybavenosti
 • Průmyslové stavby
 • Dopravní stavby
 • Vodohospodářské
  a inženýrské stavby
 • Bytová výstavba
 • Demolice staveb a recyklace materiálů
 • Ostatní výroba a služby
©2012 AGILE spol. s r.o.