ISŘ - integrovaný systém řízení

Společnost AGILE spol. s r.o. zavedla integrovaný systém řízení (ISŘ) v celé společnosti a tím měří výkonnost jednotlivých procesů, zvyšuje produktivitu práce a naplňuje požadavky a spokojenost zákazníků ve všech oblastech realizace staveb. ISŘ (QMS, EMS a BOZP) je důsledně každý rok prověřován certifikačním orgánem akreditovaným u MPO a tím každý zaměstnanec naší společnosti si je vědom kvality své práce, odpovědnosti, spolehlivosti ale také bezpečnosti všech pracovních činností a procesů ve stavebnictví.

Společnost AGILE spol. s r.o. pravidelně prochází certifikací ISO.

Certifikáty

Politiky a Kodex

text

AGILE spol. s r.o.

  • Stavby technické a občanské vybavenosti
  • Průmyslové stavby
  • Dopravní stavby
  • Vodohospodářské
    a inženýrské stavby
  • Bytová výstavba
  • Demolice staveb a recyklace materiálů
  • Ostatní výroba a služby
©2012 AGILE spol. s r.o.