SPOLEHLIVOST 
STABILITA
SPOLUPRÁCE
TO JE AGILE.

 

UDRŽITELNOST

U nás v AGILE si plně uvědomujeme svou odpovědnost vůči životnímu prostředí. Z tohoto důvodu je kladena vysoká pozornost na případný negativní vliv staveb na životní prostředí, jak při přípravě, tak i při samotné realizaci. Tuto skutečnost dokazuje dobrovolný certifikát ČSN EN ISO 14001, který byl ve společnosti zaveden již v roce 2009. Další udržitelné aktivity jsou zobrazeny níže:
Při realizaci staveb používáme materiály a technologie šetrné k životnímu prostředí. Například při výstavbě budov používáme recyklované materiály, jako je dřevní štěpka nebo polystyren.
Provozujeme recyklační linku na zpracování stavebního odpadu. Stavební odpad je velkým problémem, protože zabírá hodně místa na skládkách a může znečištět životní prostředí. Recyklace stavebního odpadu pomáhá řešit tento problém tím, že zmenšuje množství odpadu, který je odeslán na skládku.
Administrativní budova společnosti AGILE je vybavena nádobami na třídění odpadů. Zaměstnanci společnosti jsou seznámeni s problematikou recyklace a třídí odpady.

Fotovoltaická elektrárna, která je umístěna na střešních prostorách administrativní budovy společnosti AGILE vyrábí elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. To pomáhá snížit energetickou závislost společnosti na fosilních palivech.
Image

 

Stabilita. Spolehlivost. Spolupráce. To je AGILE.